Državne institucije

Naziv Grad Opis djelatnosti
ARHIV REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka
FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE Banja Luka
MINISTARSTVO PRIVREDE, ENERGETIKE I RAZVOJA Banja Luka
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA Banja Luka
MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE Banja Luka
MINISTARSTVO PRAVDE RS Banja Luka
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA RS Banja Luka
MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA RS Banja Luka
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA RS Banja Luka
MJESNA ZAJEDNICA KOĆIĆEV VENAC Banja Luka
MJESNA ZAJEDNICA SRPSKE TOPLICE Banja Luka
TEHNIĆKO - EKOLOŠKI ZAVOD Banja Luka
URBANISTIĆKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE AD Banja Luka Izrada prostorno-planske dokumentacije, urbanizam, projektovanje i inžinjering
ZAVOD DISTROFIĆARA DD Banja Luka Preduzece za zapošljavanje invalida
ZAVOD ZA IZGRADNJU BANJA LUKA Banja Luka Preduzece za istraživanje, organizovanje i posredovanje u izgradnju privrednih i drugih objekata
ZAVOD ZA FARMAKOLOGIJU Banja Luka
ZAVOD ZA ORTOPEDSKU PROTETIKU SLAVKO IVANĆEVIĆ Banja Luka
ZAVOD ZA REHABILITACIJU DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ Banja Luka
ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTOVANJE Banja Luka
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE Banja Luka
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA RS Banja Luka
GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS Banja Luka
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD Banja Luka
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIĆKI DEVIZNI INSPEKTORIJAT Banja Luka
MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Banja Luka
MINISTARSTVO RADA I BORAĆKO-INVALIDSKE ZAŠTITE Banja Luka
MINISTARSTVO ZA PORODICU, OMLADINU I SPORT Banja Luka
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Banja Luka
MINISTARSTVO FINANSIJA Banja Luka
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Banja Luka
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU Banja Luka
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE Banja Luka
MINISTARSTVO BORACA Banja Luka
OPĆINA BANOVIĆI Banovići
FEDERALNO ODJELJENJE MINISTARSTVA ODBRANE BANOVIĆI Banovići
OPĆINSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE, OBNOVU I RAZVOJ Banovići
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Banovići
ZAVOD ZA PLANIRANJE OBNOVU I RAZVOJ Banovići
MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Banovići Ispostava Banovici
OPŠTINA BERKOVIĆI Berkovići
ARHIV USK-AJU Bihać
OPĆINA BIHAĆ Bihać
OPĆINSKA VATROGASNA SLUŽBA Bihać
POLICIJSKA UPRAVA Bihać
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK BIHAĆ J.U. Bihać
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK Bihać
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Bihać
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, VODOPRIVREDE BIJELJINA Bijeljina
MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA RS - DETAŠIRANO ODJELJENJE BIJELJINA Bijeljina
PEDAGOŠKI ZAVOD R.S. Bijeljina
POLJOPRIVREDNI ZAVOD Bijeljina
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA Bijeljina P.C. BIJELJINA
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA STATISTIKU Bijeljina
REPUBLIĆKI PEDAGOŠKI ZAVOD Bijeljina Podrucna jedinica Bijeljina
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Bijeljina
ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE Bijeljina
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU R.S. Bijeljina
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA BIH - TERENSKI URED/KANCELARIJA SJEVEROISTOK Bijeljina
MJESNA ZAJEDNICA CENTAR Bijeljina
MJESNA ZAJEDNICA DVOROVI Bijeljina
POLICIJSKA UPRAVA Bosanska Krupa
URED ZA ZAPOŠLJAVANJE Bosanska Krupa
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC Bosanski Petrovac
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Bosanski Petrovac
FEDERALNI ZAVOD PIO/MIO MOSTAR Bosanski Petrovac Poslovnica Bosanski Petrovac
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA BIH - TERENSKI URED KANCELARIJA ZAPAD Bosansko Grahovo
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA Bratunac Odsjek Bratunac
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Bratunac
TEHNIĆKI REMONTNI ZAVOD Bratunac
OPŠTINA BRATUNAC Bratunac
MEĐUNARODNA POLICIJA Brčko
MJESNA ZAJEDNICA KREPŠIĆ Brčko
MJESNA ZAJEDNICA BROĐUŠA Brčko
MJESNA ZAJEDNICA KOLOBARA Brčko
MJESNA ZAJEDNICA KRAJIŠKI PUT Brčko
MJESNA ZAJEDNICA SRPSKA VAROŠ Brčko
MJESNA ZAJEDNICA STARI RASADNIK Brčko
MJESNA ZAJEDNICA STOLIN Brčko
MJESNA ZAJEDNICA Brčko
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Brčko
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DE KANTONA - BIRO BREZA Breza
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Brod
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA Brod
OPŠTINA BROD Brod
POLICIJSKA STANICA BROD Brod
POLICIJSKA UPRAVA Bugojno
ŽSB/SBK - ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Bugojno
KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLEĐA Bugojno
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK-ŽSP-BIRO BUGOJNO Bugojno
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽSB-SBK-ISPOSTAVA BUSOVAĆA Busovača
OPĆINA BUŽIM Bužim
POLICIJSKA UPRAVA Bužim
MINISTARSTVO ODBRANE Čajniče
POGRANIĆNA POLICIJA Čajniče
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Čajniče
OPŠTINA ĆAJNIĆE Čajniče
OPĆINA ĆAPLJINA Čapljina Opcinsko vijece
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA BIH - TERENSKI URED KANCELARIJA JUG Čapljina
MJESNA ZAJEDNICA ĆORALIĆI Cazin
OPĆINA CAZIN Cazin
POLICIJSKA UPRAVA Cazin
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE Cazin
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Cazin
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE J.U. Čelic
OPŠTINA ĆELINAC Čelinac
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Čelinac
OPĆINA ĆITLUK Čitluk
POLICIJSKA STANICA Derventa
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS - FILIJALA DOBOJ - BIRO DERVENTA Derventa
JEVREJSKA OPŠTINA Doboj
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRPSKE Doboj Sekreterijat Doboj
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Doboj Centar javne bezbjednosti u Doboju
OPŠTINA DOBOJ Doboj
POLJOPRIVREDNI ZAVOD O.D.P Doboj
REPUBLIĆKI PEDAGOŠKI ZAVOD Doboj Podrucna jedinica Doboj
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Doboj Filijala Doboj
ZAVOD ZA KIBERNETIKU Doboj Sektor za razvoj i investicije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Doboj
ARHIV RS - ODJEL U DOBOJU Doboj
PEDAGOŠKI ZAVOD DOBOJ Doboj
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Doboj Istok
POLICIJSKA STANICA DOBOJ-JUG Doboj Jug
OPĆINA DOBOJ JUG Doboj Jug
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DO KANTONA BIRO DOBOJ JUG Doboj Jug
OPĆINA DONJI VAKUF Donji Vakuf
MINISTARSTVO ODBRANE DONJI ŽABAR Donji Žabar
MJESNA ZAJEDNICA LONĆARI Donji Žabar
POLICIJSKA STANICA Drinić
OPŠTINA DRVAR Drvar
REPUBLIĆKI PEDAGOŠKI ZAVOD Foča
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Foča
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU REPUBLIKE SRPSKE Foča Regionalni zavod
POLICIJSKA UPRAVA FOJNICA Fojnica
OPĆINA FOJNICA Fojnica
OPŠTINA GACKO Gacko
SLUŽBA ZA GEODETSKE IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE Gacko
ZAJEDNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE Gacko
ZAVOD ZA UDŽBENIKE Gacko Knjižara br. 4
OPĆINA ROGATICA SA SJEDIŠTEM U GORAŽDU Goražde
ZAVOD ZA STATISTIKU-URED U GORAŽDU Goražde
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA Goražde
OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE Gornji Vakuf - Uskoplje
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Gračanica
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE OPĆINE GRADAĆAC Gradačac
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SARAJEVO Gradačac
OPĆINA GRADAĆAC Gradačac
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE GRADIŠKA Gradiška
POLICIJSKA STANICA Gradiška
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA BIH-TERENSKI URED/KANCELARIJA SJEVEROZAPAD Gradiška
OPĆINA GRUDE Grude Opcinsko poglavarstvo
KANTONALNO MINISTARSTVO ZA OBLAST RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA U FBIH Grude
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAPADNOHERCEGOVAĆKE ŽUPANIJE - PODRUŽNICA GRUDE Grude
FEDERACIJA BIH MINISTARSTVO FINANSIJA Hadžići
POLICIJSKA UPRAVA HADŽIĆI Hadžići
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE HADŽIĆI J.U Hadžići
TEHNIĆKI REMONTNI ZAVOD Hadžići
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ Hadžići
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA JU Hadžići
OPĆINA HADŽIĆI Hadžići
ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OMLADINE J.U. Hadžići
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE HAN PIJESAK Han Pijesak
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Han Pijesak
OPŠTINA HAN PIJESAK Han Pijesak Opština Han Pijesak
OPĆINA ILIJAŠ Ilijaš
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA Ilijaš
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE FBIH Ilijaš Biro Ilijaš
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ Ilijaš
OPŠTINA ISTOĆNI DRVAR Istočni Drvar
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE SRPSKA ILIDŽA Istočno Sarajevo
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE SRPSKO NOVO SARAJEVO Istočno Sarajevo
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE SLIJEPIH I INVALIDNIH LICA Istočno Sarajevo
FINANSIJSKA POLICIJA Istočno Sarajevo
VAZDUHOPLOVNI ZAVOD ORAO BIJELJINA R.J. KONTROLA MJERA ISTOĆNO SARAJEVO Istočno Sarajevo
OPŠTINA ISTOĆNO NOVO SARAJEVO Istočno Sarajevo
OPŠTINA ISTOĆNA ILIDŽA Istočno Sarajevo
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA ISTOĆNO SARAJEVO Istočno Sarajevo
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA BIH Istočno Sarajevo
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA STATISTIKU - ODJELJENJE ISTOĆNO SARAJEVO Istočno Sarajevo
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Istočno Sarajevo
SLUŽBA ZAPOŠLJAVANJE HNK MOSTAR - PODRUŽNICA JABLANICA Jablanica
OPĆINA JACE Jajce
POLICIJSKA UPRAVA Jajce
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DO KANTONA BIRO KAKANJ Kakanj
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Kalesija
POLICIJSKA STANICA KALINOVIK Kalinovik
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KALINOVIK Kalinovik
OPŠTINA KALINOVIK Kalinovik
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Kalinovik
OPĆINA KISELJAK Kiseljak Opcinsko poglavarstvo
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Kiseljak
FINANSIJSKA POLICIJA Kladanj
KANTONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Kladanj Biro Kladanj
OPĆINA KLADANJ Kladanj
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Ključ
POLICIJSKA UPRAVA Ključ
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KNEŽEVO Kneževo
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Kneževo
OPĆINA KONJIC Konjic
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE Kostajnica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KOSTAJNICA Kostajnica
OPŠTINA KOSTAJNICA Kostajnica
POLICIJSKA STANICA KOSTAJNICA Kostajnica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KOTOR VAROŠ Kotor Varoš
OPŠTINA KOTOR VAROŠ Kotor Varoš
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRPSKE Kozarska Dubica
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE Kozarska Dubica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KOZARSKA DUBICA Kozarska Dubica
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Kozarska Dubica
OPŠTINSKI KOMUNALNI ZAVOD Kozarska Dubica
POGRANIĆNA POLICIJA Kozarska Dubica
POLICIJSKA STANICA KOZARSKA DUBICA Kozarska Dubica
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Kozarska Dubica
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA Kozarska Dubica
OPĆINA KREŠEVO Kreševo Opcinsko poglavarstvo
OPĆINA KUPRES Kupres
POLICIJSKA STANICA Kupres RS
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE Kupres RS
OPŠTINA KUPRES RS Kupres RS
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA AERODROM BANJA LUKA Laktaši
OPŠTINA LAKTAŠI Laktaši
POLICIJSKA STANICA Laktaši
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Livno
OPĆINA LIVNO Livno Opcinsko vijece
ZAVOD ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVO HB MOSTAR Livno Podrucni ured Livno
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE LIVNO Livno
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO Livno
MINISTARSTVO FINANSIJA Livno
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HB ŽUPANIJA Livno
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA Livno
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA HBŽ Livno
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Livno
OPŠTINA LJUBINJE Ljubinje
OPŠTINSKA VATROGASNA SLUŽBA Ljubinje
POLICIJSKA STANICA Ljubinje
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE Ljubinje
SPC OPŠTINA Ljubinje
OPĆINA LJUBUŠKI Ljubuški
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Lopare
MINISTARSTVO ZA RASELJENA LICA Lopare
MJESNA ZAJEDNICA KORAJ Lopare
MJESNA ZAJEDNICA LOPARE Lopare
MJESNA ZAJEDNICA PIRKOVCI Lopare
MJESNA ZAJEDNICA TOBUT Lopare
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE LOPARE Lopare
OPŠTINA LOPARE Lopare
POLICIJSKA STANICA Lopare
FINANSIJSKA POLICIJA Lukavac
OPĆINA LUKAVAC Lukavac
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PODUZETNIŠTVO Lukavac
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BIH-BIRO LUKAVAC Lukavac
FEDERALNI ZAVOD PIO/MIO POSLOVNICA LUKAVAC Lukavac
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BIH BIRO MAGLAJ Maglaj
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Milici
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Milici
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE MILIĆI Milici
OPŠTINA MILIĆI Milici
MINISTARSTVO FINANSIJA Modriča
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE MODRIĆA Modriča
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR Mostar
MEĐUOPŠTINSKI PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR Mostar
MINISTARSTVO PRIVREDE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Mostar
OPĆINA MOSTAR-SJEVER Mostar
OPĆINA MOSTAR-STARI GRAD Mostar
PROJEKTNI ZAVOD HERCEGOVINA Mostar
ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA Mostar
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU Mostar
SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU Mostar
FEDERALNI ZAVOD MIO/PIO - SEKTOR ZA OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI Mostar
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ZA PODRUĆJE HNK-HNŽ Mostar
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA Mostar
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE Mostar
MINISTARSTVO FINANCIJA HNŽ Mostar
MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA Mostar
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERACIJE BIH Mostar
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA Mostar
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA Mostar
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE MRKONJIĆ GRAD Mrkonjic Grad
ODSJEK MINISTARSTVA ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA MRKONJIĆ GRAD Mrkonjic Grad
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA Mrkonjic Grad
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Mrkonjic Grad
OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD Mrkonjic Grad
OPĆINA NEUM Neum
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE NEVESINJE Nevesinje
OPŠTINA NEVESINJE Nevesinje
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Nevesinje
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE Novi Grad
MJESNA ZAJEDNICA DOBRILJ Novi Grad
MJESNA ZAJEDNICA NOVI GRAD Novi Grad
MJESNA ZAJEDNICA RAVNICE Novi Grad
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE NOVI GRAD Novi Grad
POGRANIĆNA POLICIJA Novi Grad
POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD Novi Grad
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Novi Grad
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Novi Travnik
OPĆINA NOVI TRAVNIK Novi Travnik
VATROGASNA SLUŽBA I ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE Novi Travnik
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE MOSTAR Novi Travnik Ispostava Novi Travnik
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Novi Travnik
OPĆINA ODŽAK Odžak
OPĆINA OLOVO Olovo
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Olovo Biro Olovo
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPOSTAVA ORAŠJE Orašje
SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE Orašje
CRKVENA OPŠTINA Oštra Luka
MINISTARSTVO ODBRANE Oštra Luka
OPŠTINA OŠTRA LUKA Oštra Luka
POLICIJSKA STANICA Oštra Luka
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE PALE Pale
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Pale
MJESNA ZAJEDNICA KORAN Pale
MJESNA ZAJEDNICA PALE Pale
MJESNA ZAJEDNICA BREZOVICE Pale
MJESNA ZAJEDNICA JASIK Pale
MJESNA ZAJEDNICA MOKRO Pale
UNIS ZAVOD ZAŠTITE NA RADU Pale
ZAVOD ZA UDŽBENIKE Pale
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE Pale
ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU GRADA SRPSKO SARAJEVO Pale
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU Pale
MINISTARSTVO ODBRANE Pelagićevo
OPŠTINA PELAGIĆEVO Pelagićevo
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Petrovo
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE PETROVO Petrovo
OPŠTINA PETROVO Petrovo
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Petrovo
OPĆINA POSUŠJE Posušje Opcinsko poglavarstvo
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUĆNI URED POSUŠJE Posušje
MJESNA ZAJEDNICA Prača
OPĆINA PALE SA SJEDIŠTEM U PRAĆI Prača
CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE PRI ODSJEKU MINISTARSTVA ODBRANE PRIJEDOR Prijedor
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA LICA Prijedor
MINISTARSTVO TRGOVINE Prijedor
MINISTARSTVO ZA PITANJE BORACA Prijedor
OPŠTINA PRIJEDOR Prijedor
REPUBLIĆKI PEDAGOŠKI ZAVOD Prijedor
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS SARAJEVO Prijedor Filijala Prijedor - biro Prijedor
ZAVOD ZA EKONOMIKU Prijedor
ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA Prijedor
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I MARKETING Prijedor
ZAVOD ZA ZAŠTITU MUŠKE DJECE I OMLADINE Prijedor
MINISTARSTVO ODBRANE Prnjavor
ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE I PROSTORNO PLANIRANJE Prnjavor
OPĆINA PROZOR - RAMA Prozor-Rama
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Ribnik
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE RIBNIK Ribnik
OPŠTINA RIBNIK Ribnik
POLICIJSKA STANICA Ribnik
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Rogatica
MINISTARSTVO ODBRANE Rogatica
POLICIJSKA STANICA Rogatica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE ROGATICA Rogatica
OPŠTINA ROGATICA Rogatica
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Rogatica
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Rogatica
MINISTARSTVO FINANSIJA RS Rudo Poreska uprava - ispostava Rudo
MINISTARSTVO ODBRANE ODSIJEK RUDO Rudo
POLICIJSKA STANICA RUDO Rudo
OPŠTINA RUDO Rudo
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA Rudo
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Rudo
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Šamac
FINANSIJSKA POLICIJA Šamac
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA ODSJEK ŠAMAC Šamac
OPŠTINA ŠAMAC Šamac
POLICIJSKA STANICA Šamac
HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BIH Sanski Most
MJESNA ZAJEDNICA Sanski Most
OPĆINA SANSKI MOST Sanski Most
POLICIJSKA UPRAVA Sanski Most
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BIHAĆ Sanski Most Biro za zapošljavanje Sanski Most
OPĆINA SAPNA Sapna
MATIĆNA SLUŽBA I SLUŽBA MJESNIH ZAJEDNICA Sarajevo
ARHIV FEDERACIJE BIH Sarajevo
FEDERALNI METEROLOŠKI ZAVOD Sarajevo
FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA Sarajevo
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Sarajevo
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Sarajevo
FONDACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OBUKU DOR Sarajevo Demobilizacija i reintegracija
FONDACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OBUKU LORA Sarajevo Lokalni radovi
GRADSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Sarajevo
ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO Sarajevo
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA Sarajevo
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO Sarajevo
MINISTARSTVO PROSTORNOG UDRUŽENJA STAMBENO KOMUNALNIH POSLOVA - SEKTOR ZA STAMBENE POSLOVE Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA ALI-PAŠINO POLJE C-I Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA ALI-PAŠINO POLJE C-II Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA BISTRIK Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA CIGLANE I GORICA Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA CRNI VRH I GORICA Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA DOBRINJA Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA DOBRAŠEVIĆ Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA DONJI HOTONJ Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA FERHADIJA Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA HRASNICA II Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA HRID - JARĆEDOLI Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA KOŠEVO II Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA MARIJIN DVOR Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA MEJTAŠ II Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA SEMIZOVAC Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA ŠIROKAĆA Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA VRATNIK I Sarajevo
MJESNA ZAJEDNICA ŽELJEZNIĆKA Sarajevo
PROSVJETNO PEDAGOŠKI ZAVOD KANTONA SARAJEVO Sarajevo
URBANISTIĆKI ZAVOD BIH Sarajevo
ZAVOD ZA GEOLOGIJU Sarajevo
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ Sarajevo
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVA Sarajevo
ZAVOD ZA KONTROLU LJEKOVA FEDERACIJE BIH Sarajevo
ZAVOD ZA ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA Sarajevo
ZAVOD ZA ZAŠTITU DIJECE I OMLADINE Sarajevo
MINISTARSTVO ZA TREZOR INSTITUCIJA BIH Sarajevo Državni ured
FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Sarajevo
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA Sarajevo
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Sarajevo
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE Sarajevo
FBIH - FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - CARINSKA UPRAVA Sarajevo
FEDERACIJA BIH - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE Sarajevo
FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA CENTRALNA BAZA PODATAKA Sarajevo
FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE Sarajevo
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Šekovici
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Šekovici
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE ŠEKOVIĆI Šekovici
OPŠTINA ŠEKOVIĆI Šekovici
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Šipovo
CRKVENA OPŠTINA ŠIPOVO Šipovo
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Šipovo
POLICIJSKA STANICA Šipovo
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE ŠIPOVO Šipovo
OPŠTINA ŠIPOVO Šipovo
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAĆKE Široki Brijeg
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG Široki Brijeg
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE SOKOLAC Sokolac
FINANSIJSKA POLICIJA Sokolac
OPŠTINA SOKOLAC Sokolac
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Sokolac Filijala Istocno Sarajevo
POLICIJSKA STANICA SOKOLAC Sokolac
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Srbac
CRKVENA OPŠTINA NOŽIĆKO Srbac
MINISTARSTVO ODBRANE Srbac
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Srbac
OPŠTINA SRBAC Srbac
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Srbac
POLICIJSKA STANICA Srebrenica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE SREBRENICA Srebrenica
OPŠTINA SREBRENICA Srebrenica
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Srebrenica
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Srebrenik Srebrenik
OPĆINA SREBRENIK Srebrenik
MJESNA ZAJEDNICA JELAH Tešanj
OPĆINA TEŠANJ Tešanj
CRKVENA OPŠTINA TESLIĆ Teslić
ZAJEDNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE Teslić
MINISTARSTVO FINANSIJA HBŽ TOMISLAVGRAD Tomislavgrad
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ZA SREDNJOBOSANSKI KANTON Travnik
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽSB/SBK Travnik
MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, OBNOVE I POVRATKA Travnik
MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA Travnik
MINISTARSTVO ŠUMARSTVA, POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE Travnik
MINISTARSTVO FINANSIJA Travnik
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS Trebinje
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE TREBINJE Trebinje
REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA Trebinje
REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA Trebinje
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA STATISTIKU Trebinje
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE Trebinje
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Trebinje
ZAVOD ZA RETARDIRANU DJECU Trebinje
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Trebinje
MINISTARSTVO ZA RASELJENA LICA Trebinje
ARHIV RS - ODJELJENJE U TREBINJU Trebinje
MINISTARSTVO ODBRANE RS Trnovo Odsjek Trnovo
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU SARAJEVO URED ZA STATISTIKU TUZLANSKOG KANTONA / ŽUPANIJE TUZLA Tuzla
HISTORIJSKI ARHIV GRADA JU Tuzla
MJESNA ZAJEDNICA GORNJA TUZLA Tuzla
MJESNA ZAJEDNICA ŠI SELO Tuzla
POLJOPRIVEDNI ZAVOD TUZLA Tuzla
SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Tuzla
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK J.U Tuzla
SUDSKA POLICIJA TUZLANSKOG KANTONA Tuzla
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVAVANJE BIH SARAJEVO Tuzla Kantonalna služba za Tuzlansko - Podrinski kanton
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO FINANSIJA Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO ZA BORAĆKA PITANJA Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU Tuzla
TUZLANSKI KANTON - MINISTARSTVO ZDRAVLJA Tuzla
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Ugljevik
POLICIJSKA STANICA UGLJEVIK Ugljevik
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE UGLJEVIK Ugljevik
OPŠTINA UGLJEVIK Ugljevik
OPĆINA USORA Usora
OPĆINA FOĆA USTIKOLINA Ustikolina
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Vareš
FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE ODBRANA VAREŠ Vareš
OPĆINA VAREŠ Vareš
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Velika Kladuša
MINISTARSTVO ODBRANE Velika Kladuša Odjel Velika Kladuša
OPĆINA VELIKA KLADUŠA Velika Kladuša
POLICIJSKA UPRAVA Velika Kladuša
POLICIJSKA STANICA VIŠEGRAD Višegrad
OPŠTINA VIŠEGRAD Višegrad
UNIS ZAVOD ZAŠTITE NA RADU Višegrad
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Višegrad
OPĆINA VISOKO Visoko
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONALNI/ŽUPANIJSKI PORESKI URED-NOVI TRAVNIK Vitez Ispostava Vitez
OPĆINA VITEZ Vitez
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE VLASENICA Vlasenica
OPŠTINA VLASENICA Vlasenica
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE VUKOSAVLJE Vukosavlje
POLICIJSKA STANICA VUKSAVLJE Vukosavlje
OPŠTINA VUKOSAVLJE Vukosavlje
OPĆINA ZAVIDOVIĆI Zavidovići
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU-SLUŽBA ZA PODRUĆJE ZE-DO KANTONA SA SJEDIŠTEM U ZENICI Zenica
ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE Zenica
OPĆINA ZENICA Zenica
KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM - PROSTORNI PLAN Zenica
OPĆINA ŽEPĆE Žepče
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BIH-BIRO ŽEPĆE Žepče
KMC ZDRAVSTVENA SLUŽBA 5 Živinice
OPĆINA ŽIVINICE Živinice
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Zvornik
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA Zvornik
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Zvornik
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE ZVORNIK Zvornik